نیروی انسانی کارآمد برای اکوسیستم کارآفرینی

نیروی انسانی کارآمد، یکی از مهم‌ترین نیازهای این روزهای اکوسیستم استارت‌آپی کشور است.در حالی‌که، استارت‌آپ‌ها، شتابدهنده‌ها و صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو

ادامه